Äreport & Transparang | September 2021

Den som någon gång sett en halländsk äreport med en färgglatt lysande transparang mitt i, vet vilken grann syn det är! I Halland har de sen länge varit vanliga vid bröllop på landsbygden. Men var kommer de ifrån, hur länge har de funnits och vilka är människorna bakom dem?

Mitt namn är Britten Toftarp och jag bor och verkar i Morup som Kronmakaren där jag skapar brudkronor och berättar om seder och bruk kring brudkronan och bröllopet.

Jag har varit intresserad av dessa granna äreportar och transparanger i många år. Nu, våren och sommaren 2021 har jag, med stöd av Region Halland, fått möjligheten att kartlägga förekomst och ursprung i ett eget projekt. Så genom ett Open Call till allmänheten samlar jag in bilder och kunskap om äreportar och transparanger. Intervjuar och dokumenterar ett kulturarv som sakta kan försvinna. 

Projektet har fått ekonomisk stöd av Region Halland kultur samt Nämnden för Hemslöjdsfrågor (NFH) och det skall redovisas under hösten 2021.

Så i höst vill jag visa dig kartan, bilder, filmer samt intervjuer och objekt ur materialet som mitt Open Call till allmänheten lett fram till. Utställningen visar även någon eller några av mina egna nya brudkronor på tema allmogebröllop på landet förr och nu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Utställning den 4 - 5 september kl. 11.00 - 17.00 i samband med (nya) Konstdagarna i Falkenberg och Matdagarna i Falkenberg. 
Utställning den 11 - 12 september kl. 13.00 - 17.00 i samband med Kulturarvsdagen 2021

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -